A Flying Circus

Hen Harrier | Blauwe Kiekendief (Circus cyaneus)

The early seventies gave us ‘Monty Python’s Flying Circus’. Who doesn’t know the ‘Dead Parrot Sketch‘? Anyway. Last week gave me a flying circus as well. A Circus cyaneus to be more precise, also known as Hen Harrier. Their flight when hunting is very distinct: stealth and low above the vegetation (often reed beds) and they will normally hoover for a moment above their intended prey, intently looking down. They must scare the living daylights out of the mice down there. My aim was to capture this typical hunting behaviour in some shots. I was happy with the result ;-). It was my first outing with the camera in 2021, and a good one for that !

De vroege jaren zeventig gaven ons ‘Monty Python’s Flying Circus’. Wie kent niet de scene met de ‘Dode Papegaai‘? Enfin. Vorige week had ik ook een ‘flying circus’.  Een Circus cyaneus om precies te zijn, in goed Nederlands de Blauwe Kiekendief. Wanneer ze jagen hebben ze zeer herkenbare manier van vliegen: bijna onzichtbaar laag boven de begroeiing (vaak rietvelden) en daarbij blijven ze normaalgesproken even hangen boven de beoogde prooi, de ogen er strak op gericht. Ze jagen die muizen daar beneden ongetwijfeld de stuipen op het lijf. Mijn doel was om dit jachtgedrag in beelden te vangen. Ik was wel tevreden met het resultaat 😉 . Het was mijn eerste uitstapje met camera in 2021, en wat mij betreft geslaagd !

Hen Harrier | Blauwe Kiekendief (Circus cyaneus)
Hen Harrier | Blauwe Kiekendief (Circus cyaneus)
Hen Harrier | Blauwe Kiekendief (Circus cyaneus)
Hen Harrier | Blauwe Kiekendief (Circus cyaneus)

Leave a Reply

Close Menu