American Pipit – the Alticola Edition

American Pipit | Pacifische Waterpieper

While visiting the Rockies last month, I noticed some Pipit-like birds walking on the snow. Immediately I started taking pictures, still not sure which Pipit I was shooting exactly. As it turned out, it’s an American Pipit. The missing streaks point at the subspecies ‘alticola’ that is found at high altitude. Which would make sense since I was at some 13,000 feet. A new species for me, or at least the first time being conscious of it ….

Toen ik de Rocky Mountains bezocht vorige maand, zag ik een Pieper-achtige vogel op de sneeuw lopen. Onmiddellijk begon ik met het nemen van foto’s, nog niet zeker welke Pieper ik eigenlijk precies aan het fotograferen was. Het bleek de Pacifische Waterpieper te zijn. Het ontbreken van tekening op de borst duidt op de ondersoort ‘alticola’. Deze wordt alleen op grote hoogte gevonden, en dat lijkt wel te kloppen want ik was op ongeveer 3900 meter hoogte. Een nieuwe soort voor mij, althans de eerste keer dat ik ‘m bewust waarnam ….

American Pipit | Pacifische Waterpieper
American Pipit | Pacifische Waterpieper
American Pipit | Pacifische Waterpieper

Leave a Reply

Close Menu