Bécasseau variable

Dunlin | Bonte Strandloper (Calidris alpina)

A former breeding species, Dunlins now only visit our country as migrants, or to spend the winter. Still quite some birds though, estimated numbers are somewhere between 200.000 and 400.000 birds annualy. Best place to find them is the “Waddenzee”, an area typified by extensive tidal mud flats. At low tide you can see thousands of birds feeding on the flats. Most of the times they are too far away for nice shooting, but some individuals come pretty close. Restless as they are, the run around like crazy searching for food. Every so often they stop, and probe the surface with their slightly bent bills. Most of the time in vain, or so it seems. But sometimes, they dig up enormous worms (well, compared to their body size of course). They extract them from the mud and then work them somehow up their beak. These birds, I photographed a few days ago on the island of Texel, from a small harbour pier. The vantage point is a little higher than I normally would prefer, but this time I didn’t feel like positions myself in the murky mud 😉 ….

Bonte Strandlopers waren vroeger broedvogels in ons land, maar nu komen ze alleen nog maar tijdens de trek langs of om te overwinteren. Toch nog wel met de nodige aantallen, naar schatting doen jaarlijks tussen de 200.000 en 400.000 vogels ons land aan. De beste plek om ze te zien is de Waddenzee, met zijn typerende droogvallende zand- en slikplaten. Wanneer het eb is, kun je duizenden vogels zien foerageren op het Wad. Meestal zitten ze te ver weg voor leuke foto’s, maar sommige individuen komen wat dichterbij. Onrustig als ze zijn, rennen ze voortdurend in het rond op zoek naar voedsel. Om de haverklap stoppen ze daarbij even, om met hun licht gebogen snavel in de bodem te peuren. Meestal tevergeefs, althans zo lijkt het. Maar soms graven ze enorme wormen op (nou ja, in verhouding tot hun eigen lichaam dan hè). Ze trekken deze uit de modder om ze vervolgens op de één of de andere wijze naar binnen te werken. Deze vogels kon ik een paar dagen geleden fotograferen op Texel, vanaf de steiger van een klein haventje. Het standpunt is wat hoger dan wat ik normaalgesproken uit zou kiezen, maar voor de verandering had ik nu eens geen zin om plat in de modder te gaan liggen 😉 ….

Dunlin | Bonte Strandloper (Calidris alpina)
Dunlin | Bonte Strandloper (Calidris alpina)
Dunlin | Bonte Strandloper (Calidris alpina)
Dunlin | Bonte Strandloper (Calidris alpina)
Dunlin | Bonte Strandloper (Calidris alpina)

Leave a Reply

Close Menu