Bird on a Stick

European Stonechat | Roodborsttapuit
European Stonechat | Roodborsttapuit

A polite way of describing a not extremely interesting bird shot: ‘ah, a bird on a stick’. But of course, there’s birds and birds. And sticks and sticks. In this particular case I didn’t wish for anything more than the bird and the stick. This European Stonechat made a habit of perching on difficult places. Low to the ground or against a messy background. After some patience, it finally landed on an isolated stick, somewhat elevated above the field and against a nice background…  The Result? Indeed: a bird on a stick 🙂

Een beleefde manier om een niet al te boeiende vogelfoto te omschrijven: ‘ah, een vogeltje op een tak’. Maar, er zijn natuurlijk vogels en vogels. En takken en takken. In dit specifieke geval had ik niet meer nodig dan de vogel en de tak. Deze Roodborsttapuit had de gewoonte op lastige plekken te gaan zitten. Te dicht bij de grond of tegen een rommelige achtergrond. Na wat geduld, ging ‘ie eindelijk op een geïsoleerde tak zitten, iets boven het veld en tegen een mooie achtergrond… Het Resultaat? Inderdaad: een vogel op een tak 🙂

European Stonechat | Roodborsttapuit
European Stonechat | Roodborsttapuit

Leave a Reply

Close Menu