Birding & Balancing

Western Great Egret | Grote Zilverreiger
Western Great Egret | Grote Zilverreiger

Last weekend we spent with friends in another part of the country. Since we all like birding, we scanned the area for good places. We found some ‘official’ spots on the internet, and decided to check them out first. The first one, however, proved to be slightly weird. Set at the edge of some reedland, the actual viewing windows appeared to be placed at such a height, that viewing -without climbing the construction- seemed impossible, let alone taking some decent shots. Not too much damage done, since only a Western Great Egret was fishing nearby. A Waterrail was calling nearby, but we could hear that one also without looking through the peepholes 😉 ….

Vorig weekend brachten we met vrienden door in Gelderland. Aangezien we allemaal graag vogelen, zochten we omgeving af naar goede plekken. Op het internet vonden we enkele ‘officiële’ kijkhutten, en we besloten daar eerst maar eens te gaan kijken. De eerste bleek echter een nogal wonderlijk geval. Het kijkscherm stond aan de rand van een rietkraag, maar de kijkgaten zaten dusdanig hoog dat er doorheen kijken alleen mogelijk bleek door er in te klimmen. Foto’s maken was nog lastiger. Allemaal niet zo’n ramp, want er stond alleen een Grote Zilverreiger dichtbij te vissen. Ook riep een Waterral, maar die konden we ook wel horen zónder door de gaten te kijken 😉 ….

Climbing the Blind
Climbing the Blind
Western Great Egret | Grote Zilverreiger
Western Great Egret | Grote Zilverreiger
Western Great Egret | Grote Zilverreiger
Western Great Egret | Grote Zilverreiger

Leave a Reply

Close Menu