Black-tailed Back

Black-tailed Godwit | Grutto

Since several weeks the Black-tailed Godwits are back from their winter break. Although in strong decline, and nearly threatened, there’s still plenty of opportunities to see them. Even close to home. Yesterday, on my way back home, I briefly stopped by at a place where I have seen them for quite some years now. Good to know they’re back here as well. Their call,for me, is strongly connected with spring and Dutch farm land. It lifts me up 🙂 . So, thanks guys for returning!

Sinds enkele weken zijn de Grutto’s weer terug van hun winter reces. Hoewel het erg slecht met ze gaat, status ‘bijna bedreigd’, zijn er gelukkig nog genoeg mogelijkheden om ze te zien. Zelfs dicht bij huis. Gisteren, op weg naar huis, ben ik even kort gestopt op een plek waar ik ze al een aantal jaren heb gezien. Goed te weten dat ze ook hier weer terug zijn. Hun roep is voor mij sterk verbonden met het voorjaar en het Nederlandse boerenland. Het beurt me op 🙂 . Dus, bedankt jongens dat jullie weer terug zijn!

Black-tailed Godwit | Grutto
Black-tailed Godwit | Grutto
Black-tailed Godwit | Grutto
Black-tailed Godwit | Grutto

Leave a Reply

Close Menu