Black Terns

Black Tern | Zwarte Stern

Over the last weeks I have been looking for Black Terns in three different locations. Since I also varied in the time of day (early morning and late evening), I was able to take different kind of images. Of course, watching the chicks calling out for their parents is much fun to watch and for me always the highlight of visiting the Terns. Flight shots however keep one busy for a while as well, since the flight patterns are not all that predictable, especially when the birds are hunting for insects in the air πŸ˜‰ . In any case, I ended of with a nice variety of images πŸ™‚ !

Gedurende de afgelopen weken ben ik op zoek geweest naar Zwarte Sterns op drie verschillende plekken. Aangezien ik ook varieerde met de tijdstippen (vroeg in de ochtend tot laat in de avond), kon ik verschillende soorten foto’s maken. Natuurlijk is het kijken naar jongen die luid roepen om hun ouders erg leuk om te zien, en voor mij altijd wel een hoogtepunt van de Sternbezoeken. Vluchtfoto’s houden je echter ook wel even bezig, aangezien de vliegbewegingen nogal onvoorspelbaar zijn, zeker wanneer ze in de lucht op insecten jagen πŸ˜‰ . Het leverde me in elk geval een variatie aan beelden op πŸ™‚ !

Black Tern | Zwarte Stern
Black Tern | Zwarte Stern
Black Tern | Zwarte Stern
Black Tern | Zwarte Stern
Black Tern | Zwarte Stern
Black Tern | Zwarte Stern
Black Tern | Zwarte Stern

Leave a Reply

Close Menu