Blending in

Little Ringed Plover | Kleine Plevier
Little Ringed Plover with chick | Kleine Plevier met kuiken

One of the best places to look for Little Ringed Plovers in an urbanized part of the country is on constructions sites. Especially if the ground was cleared for future building, but nothing happened since. The ground then is often a mix of gravel, rough vegetation and puddles. Ideal for species like these plovers. Against the gravel they are hardly discernible and blend in perfectly in their surroundings. One really has to stay put and wait until life resumes its normal course. The site I visited showed a mixture of adults, chicks and I also found one bird still nesting. So I shot from a distance and stayed inside my car as not to disturb this micro-world surrounded by huge buildings. Seeing the habitats shrink over the years of course is sad, but I am always impressed about the way these plovers make the best out of it and are able to make sure there’s offspring every year !

Eén van de beste plekken om in een volgebouwd deel van het land te zoeken naar Kleine Plevieren is op bouwterreinen. In het bijzonder daar waar de grond enige tijd geleden ‘bouwrijp’ gemaakt is en vervolgens een tijdje niets meer is gebeurd. De grond is daar veelal een mix van grind, stenen, ruigte en (regen)plasjes. Ideaal voor deze plevieren. Tegen het gravel zijn ze nauwelijks te zien, ze gaan als het ware op in de omgeving.  Je moet echt een tijd wachten totdat het leven weer zijn normale gang neemt. De plek die ik bezocht had een mix van volwassen vogels, kuikens en ook nog een vogel die op het nest zat. Ik heb dus van afstand gefotografeerd en ben in de auto gebleven om deze micro-wereld, omgeven door grote gebouwen, niet te verstoren. De constatering dat de leefgebieden voor deze soort steeds schaarser worden stemt droevig, maar ik ben altijd weer onder de indruk hoe de plevieren er in slagen om jaar na jaar er weer het beste van de te maken en nakomelingen op de wereld te zetten !

Little Ringed Plover | Kleine Plevier
Little Ringed Plover | Kleine Plevier
Little Ringed Plover | Kleine Plevier
Little Ringed Plover | Kleine Plevier

This Post Has One Comment

  1. Fraaie foto’s van deze kleine rakkers. Eerste plaat met kuiken spreekt me het meeste aan.
    Groet, Sjors

Leave a Reply

Close Menu