Blue Pie

Iberian Magpie | Blauwe Ekster

Although it wasn’t the first time for me to shoot Iberian Magpies, it was the first time I had them pretty close. How comes ? Iberian Magpies tend to move around in groups and are very alert. Hence, there’s always one who sees you coming and usually the whole group moves on immediately. I’ve heard of several places where they eat out of your hand (usually campgrounds), but I have never found such places. A while ago however I was standing with the car close to a road side puddle, that was apparently used as a bathing location by several birds. At one point, what I had hoped for happened: an Iberian Magpie trusted the surroundings enough for taking an extensive  bath. My car was positioned for smaller birds, so I had some challenges framing this much larger species. But, I managed to get some shots that I can count among my best of this species until now 😉 … ps I also add a shot from the Asian version of this bird, that I have seen in China.

Hoewel het niet de eerste keer was dat ik Blauwe Eksters voor de lens had, was dit wel de eerste keer dat ik redelijk dichtbij kon komen. Hoe dat zo? Blauwe Eksters verplaatsen zich voornamelijk in groepen en zijn erg waakzaam. Dus, er is er altijd wel eentje die je door heeft en gewoonlijk gaat de hele groep er direct als een haas vandoor. Ik heb wel gehoord dat er plekken zijn waar ze bijna uit je hand eten (meestal bij campings), maar die plekken heb ik nog nooit gevonden. Een tijdje geleden stond ik te posten bij een waterplas naast de weg, die gebruikt werd als badlocatie door diverse vogels. Op een gegeven moment gebeurde waar ik op hoopte: een Blauwe Ekster achtte de omgeving veilig genoeg voor een uitgebreid bad. Mijn auto stond geparkeerd voor de kleinere soorten, dus ik had nog wel wat uitdagingen om deze grotere soort er goed op te krijgen. Toch kon ik mijn beste foto’s van de soort tot nu toe maken 😉 … ps ik heb ook een foto toegevoegd van de Aziatische versie van deze soort, die ik in China zag.

Iberian Magpie | Blauwe Ekster
Iberian Magpie | Blauwe Ekster
Iberian Magpie | Blauwe Ekster
Iberian Magpie | Blauwe Ekster
Azure-winged Magpie | Aziatische Blauwe Ekster (Beijing, China 2012)

Leave a Reply

Close Menu