Bontbek @ the Beach

Common Ringed Plover | Bontbekplevier

While shooting Eurasian Oystercatchers, I was lying on the beach. Suddenly a Common Ringed Plover (in Dutch “Bontbekplevier”) landed in front of me. For a brief moment it stood there, scanning the surroundings carefully. Vigilant it checked the other birds, and was distracted for a moment by a passing Oystercatcher. For some reason it decided to continu its trip, and disappeared as swift and sudden as it had arrived. Talking about short encounters 😉 ….

Toen ik druk bezig was om Scholeksters te fotograferen, lag ik plat op mijn buik aan de vloedlijn. Plotseling landde er een Bontbekplevier pal voor mij neus. Gedurende een kort moment stond hij daar, de omgeving zorgvuldig in zich opnemend. Waakzaam checkte hij de andere vogels, en was even afgeleid door een langs lopende Scholekster. Om de één of de andere reden besloot hij zijn reis weer voort te zetten, en verdween even snel en plotseling als hij was gekomen. Over korte ontmoetingen gesproken 😉 ….

Common Ringed Plover | Bontbekplevier
Common Ringed Plover | Bontbekplevier

Leave a Reply

Close Menu