Busy Bird

Wilson's Phalarope | Grote Franjepoot
Wilson’s Phalarope | Grote Franjepoot

Talking about challenges: how to take a shot of a Wilson’s Phalarope, when there’s thousands around? One would think that it would be pretty easy when there are so many. Well, it’s not. First there’s so many, that the waters look like a busy train station, with (in this case) phalaropes moving crisscross in all directions. This almost never results in a nice shot. Second problem is that they are incredibly busy birds. While feeding on all those little flying snacks they spin, twist and turn at a speed which the camera hardly can keep up with. These little flies and what have you, are the third challenge. The Phalaropes of course are where the food is, making for millions of little dots in your image. The trick is, as ever so often, patience though. Wait until you find a solitary bird. I positioned myself on the muddy soil, at the marina at Antelope Island. Which made for a fourth problem: vertical reflections from the stilts that support the jetways… Well, to cut a long story short: after spending considerable time in an awkward position, I managed to produce some shots. Sad thing was that I had more mosquito bites that good shots in the end. Ah well, who cares ?

Over uitdagingen gesproken: hoe maak je een foto van een Grote Franjepoot als er duizenden aanwezig zijn? Je zou denk dat het gemakkelijk is als er zoveel zijn. Nou, niet dus. Ten eerste zijn er zoveel, dat het er op het water uitziet als Utrecht Centraal in de spits, met (in dit geval) franjepoten die kriskras in alle richtingen schieten. Dit levert bijna nooit een leuk beeld op. Het tweede probleem is dat het ongelooflijk drukke beestjes zijn. Terwijl ze foerageren, draaien en happen ze in het rond met een snelheid die de camera maar net aankan. De kleine vliegjes en dergelijke die ze eten zijn de derde uitdaging. De Franjepoten zitten natuurlijk waar het voedsel is, en dat zorgt weer voor miljoenen stipjes in je beeld. De truc is, zoals zo vaak, geduld. Wachten tot je een geïsoleerde vogel hebt. Ik plaatste mijzelf op de modderige grond bij de jachthaven van Antelope Island. Dat zorgde trouwens direct weer voor een vierde probleem: de verticale reflectie van de steigerpalen…. Nou ja, om een lang verhaal kort te maken: na een flinke tijd in een onhandige positie te hebben gelegen, had ik een handjevol foto’s. Treurig was wel dat ik meer muggenbeten had dan goede foto’s. Maar goed, wat maakt het uit ?

Flock of mixed Phalaropes | Zwerm gemengde Franjepoten
Flock of mixed Phalaropes | Zwerm gemengde Franjepoten
Wilson's Phalarope | Grote Franjepoot
Wilson’s Phalarope | Grote Franjepoot

Leave a Reply

Close Menu