Cheering

Eurasian Coots fighting | Vechtende Meerkoeten
Eurasian Coots fighting | Vechtende Meerkoeten

Although Eurasian Coots seem to fight over everything this time of year, other Coots nevertheless sometimes feel the need to cheer. When two start fighting (lower image), more often than not the surroundings Coots come to have a look. When not actively participating, they at least watch and seem to cheer (upper image). As all this is happening in front of my house, I spend quite some time looking out of he windows, a cup of coffee in hand 😉

Hoewel de Meerkoeten in deze tijd van het jaar over alles ruzie lijken te maken, vinden sommige Meerkoeten het ook nog nodig om aan te moedigen. Als er twee beginnen te vechten (zie onderste foto), komen de andere Koeten uit de sloot meestal snel kijken. Als ze zich niet actief mengen in de strijd, kijken ze in elk geval toe en lijken ze de vechtersbazen aan te moedigen (zie bovenste foto). Aangezien dit allemaal hier voor de deur gebeurt, sta ik vaak met een kop koffie in de hand uit het raam te kijken 😉

Eurasian Coots fighting | Vechtende Meerkoeten
Eurasian Coots fighting | Vechtende Meerkoeten

This Post Has One Comment

  1. Hallo Hans .
    Mooie opnames met de opspattende water, vechten tot de dood soms erop volgt, dat is bij mij voor de deur gebeurt.
    Groetjes Loes en fijne Paasdagen .

Leave a Reply

Close Menu