City Cormorant

Great Cormorant | Aalscholver

Most of the time I prefer smooth backgrounds for my subjects. Sometimes, however, I choose for a different approach. Our Cormorants tend to hang out at the local harbour. There, they can been photographed against a variety of boats and buildings, serving as quite colourful backgrounds. Always fun to try something different ๐Ÿ˜‰ ….

Meestentijds geef ik de voorkeur een rustige, zachte achtergrond voor mijn onderwerpen. Soms kies ik echter voor een andere aanpak. Onze Aalscholvers hangen vaak rond bij de lokale haven. Daar kun je ze fotograferen tegen een keur aan schepen en huizen, die zorgen voor behoorlijk kleurrijke achtergronden. Altijd leuk om eens iets anders te proberen ๐Ÿ˜‰ ….

Great Cormorant | Aalscholver
Great Cormorant | Aalscholver
Great Cormorant | Aalscholver
Great Cormorant | Aalscholver
Great Cormorant | Aalscholver

Leave a Reply

Close Menu