Clark’s

Clark's Grebe | Clarks Fuut
Clark’s Grebe | Clarks Fuut

At this moment I am in the US, and after work I have taken the time to do some birding. Yesterday I went to Bear River Migratory Bird Refuge, a place especially good for water birds. As you may have noticed, I like grebes, and Clark’s Grebe is no exception. With their delicate necks and upright posture, it was a joy seeing and framing them yesterday again, aside from the thousands of mosquitos that hung around there as well 😉 .

Momenteel ben ik in de VS, en na het werk heb ik nog wat tijd genomen om te vogelen. Gisteren ben ik naar Bear River Migratory Bird Refuge gegaan, een plek die met name goed is voor watervogels. Zoals je misschien is opgevallen, ben ik gek op futen, en de Clarks Fuut is daarop geen uitzondering. Met hun sierlijke nek en recht-op houding, was het weer een waar genoegen ze gisteren te kunnen zien en fotograferen, afgezien van de duizenden muggen die er ook bij waren 😉 .

Clark's Grebe | Clarks Fuut
Clark’s Grebe | Clarks Fuut
Clark's Grebe | Clarks Fuut
Clark’s Grebe | Clarks Fuut
Clark's Grebe | Clarks Fuut
Clark’s Grebe | Clarks Fuut

Leave a Reply

Close Menu