Cobweb Catcher

White-crowned Wheatear | Witkruintapuit
White-crowned Wheatear | Witkruintapuit

After the initial hype about the White-crowned Wheatear, I decided to go back and see if I could improve on my first shots. The bird was still present, looking even shabbier than before however. Reason for this is probably that it’s feeding against the brick walls and under cobweb-covered legdes. After a round of feeding it looks as if it just escaped some fight, however at closer inspection it’s mostly dirt from the cobwebs. Well, anyway – the bird was slightly better to frame, which is what I did….

Na de aanvankelijke hype over de Witkruintapuit besloot ik nog maar eens terug te gaan om te kijken of ik betere foto’s kon maken. De vogel was nog steeds aanwezig, maar zag er zo mogelijk nog verfomfaaider uit dan eerder in de week. De reden is waarschijnlijk dat hij regelmatig foerageert langs de bakstenen muren en onder randjes waar het vol zit met spinnenwebben. Na een rondje insecten vangen ziet hij er uit alsof ‘ie net uit een gevecht komt, maar nadere inspectie leert dat het allemaal spinnenwebrommel is. Nou ja, in elk geval was de vogel beter te fotograferen deze keer, dus dat deed ik dan ook maar….

photocrati gallery

Leave a Reply

Close Menu