Cold feet?

Western Great Egret | Grote Zilverreiger (Ardea alba)

Terwijl ik dit schrijf gaan we hard richting een warmterecord voor deze tijd van het jaar. Klimaatverandering? Ben je gek ! Wetenschap en feiten zijn ook maar een mening 😉 . Het blijft verbijsterend hoe sommige mensen verbanden zien waar ze niet zijn, maar even gemakkelijk de ogen sluiten voor zaken die er duimendik bovenop liggen. Hoe het ook zij, het is belachelijk warm momenteel. Vorige week was het heel eventjes anders: toen waren er zowaar twee dagen met temperaturen onder nul. En een zonnetje! Hup, naar buiten dus. Eén van de soorten die ik mooi voor de lens kreeg was de Grote Zilverreiger. Een vogel die decennia geleden nog maar nauwelijks werd gezien in ons land, maar waar je tegenwoordig bijna over struikelt. Een goed-nieuws-vogel dus. Fijn! Toch nog een lichtpuntje in deze donkere dagen. Terwijl ik zelf comfortabel gekleed was op de kou, vroeg ik me wel af of het beest geen koude voeten had. Ik kon het hem natuurlijk niet vragen. Nou ja, vragen misschien nog wel, maar een antwoord zou vermoedelijk uitblijven. De vogel leek ontspannen, dus zal er wel mee hebben kunnen dealen denk ik. Tevreden en warm keerde ik na deze mooie ontmoeting weer huiswaarts, koffietijd!

While I am writing this we are heading for a warmth record for this time of the year in The Netherlands. Climate change? Get out of here ! Science and facts are just another opinion 😉 . It is stunning how easily some people see connections that aren’t there, but as easily shut there eyes for things that are quite obvious. Either way, it’s ridiculously warm right now. Last week, for a very brief moment, it was different though: we had as much as two days with freezing temperatures. And even a bit of sun! So, chop chop, outside ! One of the species that I got to shoot pretty nicely was the Western Great Egret. A species which some decades ago was hardly seen in our country, but nowadays can be found almost everywhere. A good-news-bird, so to speak. Great! A little light in these dark days after all. As I myself was comfortably dressed for the cold, I wondered if the bird didn’t have cold feet. Of course, I couldn’t ask whether it did. Well, that is, I could off course pose the question, but presumably wouldn’t get an answer. The bird seemed relaxed however, so I assumed it was dealing well with the situation. Satisfied and warm, I returned home after this pleasant encounter – time for coffee!

Western Great Egret | Grote Zilverreiger (Ardea alba)
Western Great Egret | Grote Zilverreiger (Ardea alba)
Western Great Egret | Grote Zilverreiger (Ardea alba)
Western Great Egret | Grote Zilverreiger (Ardea alba)
Western Great Egret | Grote Zilverreiger (Ardea alba)
Western Great Egret | Grote Zilverreiger (Ardea alba)
Western Great Egret | Grote Zilverreiger (Ardea alba)

Leave a Reply

Close Menu