Curious Kestrels

Kestrel (juv.) | Torenvalk
Kestrel (juv.) | Torenvalk

Young Kestrels are a curious lot. But apparently they are not huge fans of rain. When I arrived it was raining and these two siblings had perched themselves cosy under a roof. So much for living outdoors, after having spent some time in a close-by nesting box. When it stopped raining they took off for the dunes, where I found them later on a fence. By shooting in line with the fence, I got this weird shot. Ah well, I have seen them ๐Ÿ˜‰

Jonge Torenvalken zijn nieuwsgierige rakkers. Maar klaarblijkelijk houden ze niet van regen. Toen ik aankwam regende het namelijk en hadden ze zich knusjes onder een afdakje gepositioneerd. Tot zover het buitenleven, na hun eerste weken in een nestkast te hebben doorgebracht. Toen het ophield met regenen vlogen ze de duinen in, alwaar ik ze later op een hek terugvond. Door in de lengterichting langs het hek te fotograferen, kreeg ik deze rare foto. Nou ja, ik heb ze gezien ๐Ÿ˜‰

Kestrel (juv.) | Torenvalk
Kestrel (juv.) | Torenvalk

This Post Has One Comment

  1. Prachtige foto toch?

Leave a Reply

Close Menu