Dead on Arrival

Short-eared Owl | Velduil (Asio flammeus)

Begin januari ging ik een dagje vogelen met Menno in de Delta. Toen het een beetje licht begon te worden zagen we als één van de eerste vogels een Velduil. Normaal natuurlijk superleuk, maar deze lag helaas dood langs de kant van de weg. Een eindje verderop omgekeerd, om toch even nader te bekijken wat er aan de hand was. De vogel was zo te zien nog niet al te lang dood, en de ogen waren nog glashelder. Eén vleugel was gebroken. Waarschijnlijk was hij, kort voor wij er langs reden, aangereden door een voorbijrazende auto of vrachtwagen op deze drukke tweebaansweg. Nu bewoog hij alleen nog af en toe door de wind van voorbijrijdende vrachtwagencombinaties. Velduilen gaan waar de muizen zijn, en leiden derhalve een zwervend bestaan. En ondanks dat ik het een prachtsoort vind om in onze regionen te kunnen zien, denk ik op dit soort momenten toch “was maar lekker ergens hoog in Scandinavië gebleven, of desnoods op de Waddeneilanden. Ik kom dan graag daar naartoe om je te zien”. Overal is het beter voor Velduilen dan langs onze drukke wegen 🙁 …. Ik sluit ook nog maar een foto van een levende, vliegende uil in – om toch nog een beetje vrolijk af te sluiten.

Early January Menno and I went for day birding in the Dutch Delta. When it was slowly getting light one of the first birds we saw was a Short-eared Owl. Normally great news, but this one unfortunately was lying dead beside the road. A bit further down the road we turned the car, to have a closer look at what had happed. By the looks of it, the bird hadn’t been dead for long, and its eyes were still crystal clear. One wing was broken. Most likely it had been hit by a car or truck only moments before us passing it on this very busy two-lane road. Now it only moved every now and then due to the gushing winds of passing trucks. Short-eared Owls will go where the mice are, and hence lead a nomadic life. And although I always find it a treat to see this wonderful bird in our regions, in these moments it tend to think “you would have better stayed somewhere high-up in Scandinavia, or on the ‘Wadden Isles’ for that matter. I will happily come and visit you there to see you”. Anywhere a better place for Short-Ears than alongside our busy roads 🙁 …. I will include an image of a living, flying owl as well – to lift the spirits a bit again.

Short-eared Owl | Velduil (Asio flammeus)
Short-eared Owl | Velduil (Asio flammeus) – photo by Menno van Duijn
Short-eared Owl | Velduil (Asio flammeus)
Short-eared Owl | Velduil (Asio flammeus) – NL, 2015

Leave a Reply

Close Menu