Dutch Dikes

Great Cormorant | Aalscholver
Great Cormorant | Aalscholver

The good things about the dikes (or: levees) that protect below-sea-level farmland, is that – when a road runs alongside – they offer very interesting photo opportunities. In such a situation, one can shoot from the car (and hence getting pretty close to some species) and have the subject at eye level without getting down and dirty at the same time. If the backdrop consists of green, faraway, farmland it makes for a nice and smooth background as well. So, this week I was able to shoot in these circumstances again and was happy to find some cooperating species on top 🙂 !

Het mooie van de dijken die de landbouwgronden, gelegen beneden zeeniveau, beschermen, is dat – wanneer er tenminste ook een weg langs loopt – ze uitstekende fotomogelijkheden bieden. In zo’n geval kun je namelijk prima vanuit de auto fotograferen (en aldus soorten over het algemeen redelijk dichtbij krijgen) en heb je door de dijk je onderwerp direct op ooghoogte. En dat zonder zelf in de modder te hoeven liggen. Als de achtergrond dan ook nog eens bestaat uit verder weg geleden graslanden, krijg je direct een mooie egale achtergrond. Aldus heb ik deze week weer eens in deze omstandigheden kunnen fotograferen, en vond zowaar ook nog wat meewerkende soorten 🙂 !

Glossy Ibis | Zwarte Ibis
Glossy Ibis | Zwarte Ibis
Glossy Ibis | Zwarte Ibis
Glossy Ibis | Zwarte Ibis
Great Cormorant | Aalscholver
Great Cormorant | Aalscholver

Leave a Reply

Close Menu