Equilibrium

Sanderling | Drieteenstrandloper (Calidris alba)

Zeg je “strand”, dan zeg ik “Drieteenstrandloper”. Onlangs kwam ik er weer een aantal tegen en, zoals  ik al vaker heb geschreven, ben ik altijd weer onder de indruk van hoe druk deze kleine steltlopertjes zijn. Altijd maar rennen. Of eten. Want het rennen wordt voortdurend onderbroken om te kijken of er iets te eten is. Schelpjes, wormpjes, wier, beestjes, vegetarische bitterballen – noem maar op. Het lijkt wel alsof ze niks anders doen: rennen en eten. Je vraagt je soms af: waarom? Volgens mij is het simpel. Als je alleen maar als een gek heen en weer rent val je op een gegeven moment natuurlijk om van de honger. Als je daarentegen alleen maar eet, groei je dicht en kom je op een kwade dag niet meer los van de grond. De Drieteentjes hebben klaarblijkelijk een evenwicht gevonden dat werkt. Vraag beantwoord dus. Hoewel, waarom niet van alles nét een beetje minder? Iets meer chillen en genieten van de omgeving zeg maar. En dan gewoon wat minder eten. Zou ook kunnen werken lijkt me. In elk geval voor mij. Maar goed, ze zullen het zelf wel het beste weten….

If you say “beach”, then I will reply with “Sanderling”. Recently I ran into a few again and, I as have written before, I am always impressed by how incredibly busy these little waders are. Always on the run. Or feeding. Because, the running is always interrupted to check if there’s something to eat. Shells, worms, weed, little insects, vegetarian meatballs – you name it. It seems like it’s all they do: running and eating. Sometimes you wonder: why? I thinks the answers is pretty simple. If you only run around like crazy there’s a point when you drop down from the lack of food. On the other hand, if you only eat – there’ll be a day that you simply cannot take off anymore. Sanderlings apparently have found an equilibrium here which works for them. Question answered. Although, why not just a little less of both? A bit more time to just hang around and enjoy the scenery and eat a little less. Could work as well I’d say. At least for me. But then again, they will probably know what’s best for them ….

Sanderling | Drieteenstrandloper (Calidris alba)
Sanderling | Drieteenstrandloper (Calidris alba)
Sanderling | Drieteenstrandloper (Calidris alba)
Sanderling | Drieteenstrandloper (Calidris alba)
Sanderling | Drieteenstrandloper (Calidris alba)
Sanderling | Drieteenstrandloper (Calidris alba)

This Post Has 4 Comments

  1. Fraaie serie, leuk verhaal. Mooie afwisseling in het dieet van de drieteentjes!

    1. Dankjewel weer, Erik !

  2. Het Drieteenstrandlopertje , het is altijd weer genieten als ik ze weer druk bezig ziet langs de zeereep
    erg leuk en duidelijk verhaal ! , mooie fotoos !

    1. Dankjewel voor je leuke reactie, Mieke! Groet, Hans

Leave a Reply

Close Menu