Fast Movers

Sand Martin leaving a nesting hole
Sand Martin leaving a nesting hole

Last month I spent some time around a colony of Sand Martins (a.k.a. Bank Swallow). Always fun seeing the endless activity around the nesting holes. Some birds were busy collecting their nesting material, others seemed more concentrated on defending their nesting hole against intruders. The big challenge of course was to get some flight shots. The birds are more or less launched at high speed from their nesting holes, and pressing the shutter release at the right time was, well a challenge indeed 🙂 .

Vorige maand heb ik een tijdje bij een Oeverzwaluwkolonie gezeten. Altijd leuk om de enorme activiteit rondom zo’n plek te zien. Sommige vogels waren bezig met het verzamelen van nestmateriaal, terwijl andere zich voornamelijk bezig leken te houden met het bezet houden van het nest. De grote uitdaging was natuurlijk om wat vluchtfoto’s te krijgen. De zwaluwen lanceren zichzelf min of meer vanuit de nestholte (op volle snelheid), en op tijd op de ontspanknop drukken was inderdaad een uitdaging 🙂

photocrati gallery

 

 

Leave a Reply

Close Menu