Feathers and Fences

American Kestrel | Amerikaanse Torenvalk
American Kestrel | Amerikaanse Torenvalk

When driving through Utah’s country side, there’s many birds to be seen sitting on fences. No wonder, since they offer good starting points for hunting. Maybe not the photographer’s dream perch, since man-made structures are not always what we are looking for. On the upside, it makes it easy to spot the birds from a distance, and sometimes you can get pretty close with your car.. So all in all, I was not too unhappy with all those fences 😉 ….

Als je door het platteland van Utah rijdt, zie je veel vogels zitten op hekken. Geen wonder, want ze vormen een uitstekend vertrekpunt om te jagen. Misschien niet de droomplek voor fotografen, aangezien deze onnatuurlijke constructies niet altijd zijn waar we naar zoeken. Aan de positieve kant, je kunt de vogels wel gemakkelijk vanaf grote afstand al zien zitten en je kan soms redelijk dichtbij komen met de auto. Al met al was ik dus niet zo heel ongelukkig met al die hekken 😉 ….

Sage Thrasher | Bergspotlijster
Sage Thrasher | Bergspotlijster
Loggerhead Shrike (juv.) | Amerikaanse Klapekster
Loggerhead Shrike (juv.) | Amerikaanse Klapekster
Horned Lark | Strandleeuwerik
Horned Lark | Strandleeuwerik

Leave a Reply

Close Menu