Filling the Frame?

Sedge Warbler | Rietzanger

Taking pictures of birds can be done in many ways. The first question, when it comes to bird photography, is whether it’s about birds, or about photography. The first view usually results in images where the birds are easy to identify, the larger in the frame the better, plenty of detail in feathers and the like. And, the rarer the bird, the higher the praise. When it comes down two the second angle though, emphasising the photography part, suddenly the former points seem less important. In this view the composition plays a bigger role, creativity with light can suddenly be an item and the bird only seems to be part of the image, instead of the main thing. Whether the bird in the image is a rarity or a mere common species seems less of an issue. Is one thing better than the other? I don’t think so. So many people, so many tastes and so many ways. Over the last weeks I photographed Sedge Warblers on several locations and in quite different circumstances and moods. This resulted in totally different images as you can tell. To me they are all appealing, but obviously for different reasons 😉 ….

Foto’s van vogels maken kan op verschillende manieren. De eerste vraag, wanneer het om vogelfotografie gaat, is of nu om vogels gaat of om fotograferen. De eerste zienswijze leidt meestal tot beelden waarbij de vogel duidelijk te herkennen is, hoe groter in beeld hoe beter, met veel detail in de veren en dergelijke. En, hoe zeldzamer de vogel, hoe hoger de waardering over het algemeen. Als het om de tweede zienswijze gaat, met de nadruk op de fotografie dus, dan lijken deze punten opeens van minder belang. Vanuit deze invalshoek speelt de compositie dan een belangrijkere rol, creatief omgaan met licht kan opeens een ding zijn en de vogel zelf is eigenlijk maar een deel van de foto, in plaats van de hoofdzaak. Of de vogel in dit geval meer of minder zeldzaam is lijkt dan minder een rol te spelen. Is het ene beter dan het ander? Ik denk van niet. Immers: zoveel mensen, zoveel smaken en zoveel manieren. De afgelopen weken fotografeerde ik op verschillende plekken Rietzangers. In verschillende stemmingen en omstandigheden. Dit resulteerde in totaal verschillende beelden zoals je kunt zien. Voor mij zijn ze allemaal aantrekkelijk, maar om verschillende redenen 😉 ….

Sedge Warbler | Rietzanger
Sedge Warbler | Rietzanger
Sedge Warbler | Rietzanger
Sedge Warbler | Rietzanger
Sedge Warbler | Rietzanger
Sedge Warbler | Rietzanger
Sedge Warbler | Rietzanger

Leave a Reply

Close Menu