Fine Gull

Black-legged Kittiwake | Drieteenmeeuw (Rissa tridactyla)

Wat mij betreft zijn er grofweg twee type meeuwen. De eerste groep associeer ik voornamelijk met overlast. Sinds een jaar of tien word ik bijvoorbeeld geplaagd door de enorme aantallen Kleine mantelmeeuwen die op de daken hier de wijk broeden. Niet alleen gaat dit gepaard met enorme gekrijs, ze zijn daarnaast ook nog eens agressief, soms op het onbeschofte af. Doe je de balkondeuren boven open, dan komen ze in een duikvlucht op je af vanaf het tegenovergelegen dak. Stelletje idioten – opzouten!  Ook pikken ze vrolijk alle vuilniszakken open, stropen afvalbakken af en proberen bbq-ende parkbezoekers hun eten afhandig te maken. Maar onder aan de streep kun je ze natuurlijk weinig kwalijk nemen. We hebben immers zelf hun broedgebieden langs de kust zo ongeveer kapot gerecreëerd, en anders wel volgebouwd. En het zijn natuurlijk niet de meeuwen die verantwoordelijk zijn voor het zwerfvuil, maar de hufters die hun vuilniszakken naast de bakken zetten als die vol zijn of te beroerd zijn om even van die (gratis!) gele meeuwproof vuilniszakken op te halen bij de gemeente. Stelletje idioten – opzouten! Desondanks heb ik weinig met dit type meeuw. Nee, doe mij de wat kleinere of verfijndere meeuwtjes maar, het tweede type dus: Ross’ meeuw, Dwergmeeuw, Ivoormeeuw – dat soort Harrie’s. Ook jonge Drieteenmeeuwen vind ik best lollig. Die hebben een mooie tekening van de vleugels en een fijn koppie. Dus toen ik er pas eentje tegenkwam die rustig wat zat te dutten en te poetsen kon ik het niet laten er wat plaatjes van te maken. Tegen mijn gewoonte in maakte ik ook maar eens een portretje. Iets dat ik bij een Kleine mantel niet zo gauw zou doen dus …

As far as I’m concerned, there are roughly two types of seagulls. The first group I mainly associate with nuisance. For about ten years now, I’ve been plagued, for example, by the enormous numbers of Lesser Black-backed Gulls that breed on the roofs here in the neighborhood. Not only is this accompanied by tremendous squawking, but they are also aggressive, sometimes downright rude. If you open the upstairs balcony doors, they dive at you from the opposite roof. Idiots. They also happily tear open all the garbage bags, rummage through trash bins and try to steal food from people barbecuing in the park. But ultimately, you can’t blame them much. We’ve pretty much destroyed their breeding areas along the coast, and if not that, we’ve built over them. And it’s not the seagulls that are responsible for the litter, but the jerks who leave their trash bags next to the bins when they’re full or can’t be bothered to pick up those (free!) seagull-proof garbage bags from the municipality. Nevertheless, I don’t have much affinity for this type of seagull. It gets more interesting when it comes to smaller or more delicate gulls, the second type so to speak: Ross’s Gull, Little Gull, Ivory Gull – that sort of thing. I also find young Kittiwakes quite amusing. Beautiful wing patterns, cute faces. So, when I recently came across one that was calmly dozing and preening, I couldn’t resist taking some pictures. Against my habits also a portrait shot. Something I wouldn’t do so readily with a Lesser Black-backed Gull…

Black-legged Kittiwake | Drieteenmeeuw (Rissa tridactyla)
Black-legged Kittiwake | Drieteenmeeuw (Rissa tridactyla)
Black-legged Kittiwake | Drieteenmeeuw (Rissa tridactyla)
Black-legged Kittiwake | Drieteenmeeuw (Rissa tridactyla)
Black-legged Kittiwake | Drieteenmeeuw (Rissa tridactyla)
Black-legged Kittiwake | Drieteenmeeuw (Rissa tridactyla)

 

Leave a Reply

Close Menu