Finnish Frames

Goldeneye | Brilduiker
Goldeneye | Brilduiker

Since the birds here in Finland tend to stay rather far away, I think this will become the trip with “Finnish Frames”: small subjects in rather wide frames ;-). Since we do not photograph from hides and are driving through a large part of the country, we will have to deal with what we come across. No sweat though, since the scenery is magnificent and much different from what we have at home. Here some shots, so you’ll know what I am talking about πŸ™‚ !

Aangezien de vogels hier in Finland redelijk ver weg blijven, denk ik dat dit de reis van de ‘Finse Frames’ gaat worden: kleine onderwerpen in een ruim opgezet beeld πŸ˜‰ . Aangezien we niet uit schuilhutten fotograferen en door een groot deel van het land rijden, moeten we het doen met wat zoal onderweg tegenkomen. Geen probleem, want het landschap is geweldig en heel verschillend met wat we van thuis kennen. Hierbij een paar foto’s, dan weet je wat ik bedoel πŸ™‚ !

Goldeneye | Brilduiker
Goldeneye | Brilduiker

 

Leave a Reply

Close Menu