First Bird

Twite | Frater
Twite | Frater

Of course I saw birds as of January 1st. Shooting however had to wait some days, due to bad weather and work. Anyway, my first trip with the camera brought me, among other species, a Twite. As ever so often a bird we get to see only in winter plumage here, but a little gem nevertheless. Mostly foraging on the ground, it’s almost only discernible until it flies away to land somewhere else. Under clouded and rainy conditions, I was able to frame the bird in several settings. So, the year has officialy started 😉 ….

Natuurlijk zag ik de eerste vogels al op 1 januari. Fotograferen moest echter enkele dagen wachten, door een combinatie van slecht weer en werk. In elk geval, mijn eerste ‘excursie’ met camera bracht me, onder andere, een Frater. Aangezien het een wintergast is, zien we deze soort hier alleen in winterkleed – maar ook dan wat mij betreft nog steeds een juweeltje. Hij foerageert meestal op de grond en is dan vaak nauwelijks te zien totdat ‘ie opvliegt om iets verderop weer te gaan zitten. In de regen en met (zeer) somber weer kon ik de vogel uiteindelijk toch in verschillende settings fotograferen. Dus, het jaar is officieel begonnen 😉 ….

Twite | Frater
Twite | Frater
Twite | Frater
Twite | Frater

Leave a Reply

Close Menu