Foamy Dunlins

Dunlin | Bonte Strandloper

This morning I decided to pay a visit to the beach. Upon arriving there was not that much happening. Some gulls and Cormorants. After strolling around I suddenly noticed four Dunlins flying in and landing at a tidal inlet. When I came closer I noticed that the wind had blown some sea foam to one side of the inlet, and that the bank was covered with some green plants. Soon enough I found the Dunlins, busy feeding in between all this. I positioned myself on the sand and waited for the Dunlins to come closer, which they did. Every now and then they were partly obscured by the patches of foam, giving me quite some interesting shooting options. It left me with some unusual images of this species, but I tend to like the kind of weird setting the foam produced 🙂 .

Vanochtend besloot ik maar eens richting het strand te gaan. Daar aangekomen bleek er echter niet veel te beleven. Wat meeuwen en Aalscholvers. Na een tijdje rondgelopen te hebben merkte ik opeens vier Bonte Strandlopers op die kwamen aanvliegen en landden bij een zwin. Toen ik dichterbij kwam zag ik dat tegen de ene oever van het zwin nogal wat zeeschuim was geblazen en dat de oever bedekt was met groene plantenslierten. Vrij snel vond ik ook de Bontjes, die temidden van dit alles druk aan het foerageren waren. Ik ging op het zand liggen en wachtte tot de vogels mijn kant op zouden komen, wat ze inderdaad deden. Af en toe werden ze gedeeltelijk aan het zich onttrokken door de plukken schuim, wat voor wat verschillende fotomogelijkheden zorgde. Ik hield er wat ongewone foto’s van deze soort aan over, maar ik ben geloof ik wel blij met de vreemde setting die het schuim me opleverde 🙂 .

Dunlin | Bonte Strandloper
Dunlin | Bonte Strandloper
Dunlin | Bonte Strandloper
Dunlin | Bonte Strandloper
Dunlin | Bonte Strandloper

Leave a Reply

Close Menu