From Black to Bright White?

Common Moorhen | Waterhoen (Gallinula chloropus)

Once there was this kid who
Got into an accident and couldn’t come to school
But when he finally came back
His hair had turned from black into bright white
He said that it was from when
The cars had smashed so hard

Mmm Mmm Mmm Mmm
Mmm Mmm Mmm Mmm

Crash Test Dummies, ‘Mmm Mmm Mmm Mmm’ from “God shuffled His feet’ (1993)

 

Een tijdje geleden was ik bij een leucistisch Waterhoen. Terwijl ik probeerde er een beetje fatsoenlijke plaatjes van te maken, begon ik me – zoals wel vaker – van alles af te vragen. Zou zo’n beestje bijvoorbeeld nou zelf doorhebben dat ‘ie er toch wat anders uitziet dan zijn vriendjes? Je weet wel: dat er zeg maar de hele tijd toch een beetje raar naar je wordt gekeken. Maar dat je zelf niet precies doorhebt waarom. Totdat je doorkrijgt dat je vergeten bent de shampoo uit je haar te wassen. Nog zo’n vraag: was ‘ie altijd al wit? Of gebeurde het van het ene of het andere moment? Zou prima kunnen. Daar zijn tenslotte zat voorbeelden van. Neem het liedje van de Crash Test Dummies bijvoorbeeld. Of die aflevering van Twin Peaks, waarin het haar van Leland Palmer opeens spierwit is geworden. Maar de vraag die me misschien nog wel het meeste bezig hield, was hoe je het allemaal in hemelsnaam een beetje schoon houdt. Want elke keer als de vogel een stukje had gezwommen had ‘ie een kring van modder op zijn borst. Die dan een tijdje later toch op wonderbaarlijke wijze weer verdwenen leek. Zelfreinigende veren?  Mini-wasstraatje ergens in het riet? Vragen genoeg zoals je ziet. Maar antwoorden kreeg ik niet. 

A while ago I visited a leucistic Common Moorhen. As I was trying to make some decent images, questions started – as ever so often – popping up in my head. For example: would the bird know that he looks a little different from his friends? You probably know the feeling: that everybody is constantly looking at you with a little frown. And that can’t lay your finger on it as to why exactly that could be. Until you finally realise that you totally have forgotten to rinse the shampoo out of your hair. Or this one: has he always been white? Or did it happen from one day to the next?  Could very well be. As there are plenty of examples from this very thing happening. Check the song by the Crash Test Dummies for example Or that episode of Twin Peaks where Leland Palmer’s hair has turned white overnight. But the question that kept me busy most, was how the hell to keep your feathers nice and clean. Since every time the bird had been in the water it came out showing a brown, murky ring on it’s chest. Which, after a while, mysteriously seemed to disappear. Self cleaning feathers?  A small washing facility back in the reeds? Enough questions, as you can see. But I didn’t get any answers.

Common Moorhen | Waterhoen (Gallinula chloropus)
Common Moorhen | Waterhoen (Gallinula chloropus)
Common Moorhen | Waterhoen (Gallinula chloropus)
Common Moorhen | Waterhoen (Gallinula chloropus)
Common Moorhen | Waterhoen (Gallinula chloropus)
Common Moorhen | Waterhoen (Gallinula chloropus)
Common Moorhen | Waterhoen (Gallinula chloropus)

Leave a Reply

Close Menu