Funny Faces

Great Bittern | Roerdomp

When one wants to attract a bird’s attention, one can of course play music. Beethoven’s 5th symphony seems to be quite popular among Yellowhammers, and Common Rosefinches apparently crave for Sympathy for the Devil. Judging from the sounds they make themselves, Great Bitterns are not really into music. Or they must be thrilled by their one-man-brass-band, who knows? So, to get the bird interested, I decided to make some funny faces. As they do have quite funny faces themselves, I thought this might do the trick. And see: it worked and the Bittern even stuck its tongue out for me 🙂 ! Being quite secretive birds, it’s not all that often that you get to see one. This year I saw several however, and I even saw some chicks, which was a first-timer for me. As it was for most other people I met there, I assume. The little ones were quite far away though, but nevertheless fun to watch and still close enough for some evidence shots. Luckily, at another location, I found an adult bird so close, that it barely fit the frame. Maybe, I would have preferred it to be the other way round, but I am still happy with what I got. At that is supposed to be the key to happiness: being satisfied with what you have (cheesiness alert!), instead of focussing on what you don’t have.

Als je de aandacht van vogels wilt trekken, kun je natuurlijk een muziekje afspelen. Zo schijnt de 5e symfonie van Beethoven nogal populair te zijn bij Geelgorzen, terwijl Roodmussen helemaal losgaan op Sympathy for the Devil van de Stones. Afgaande op het geluid dat ze zelf produceren, lijken Roerdompen daarentegen geen echte muziekliefhebbers. Of ze moeten weg zijn van hun ‘eenmansblaasorkest’ wie zal het zeggen? Dus, om de de vogel nieuwsgierig te maken, besloot ik om maar eens wat gekke gezichten te trekken. Aangezien ze zelf nogal maffe koppen hebben, dacht ik dat dit misschien wel zou werken. En ziedaar: het werkte en hij stak zelfs zijn tong terug uit 🙂 ! Aangezien ze een nogal wat verborgen leven leiden, zie je ze niet heel vaak. Dit jaar zag ik er echter meerdere, en ik heb zelfs jongen kunnen zien, wat een nieuwtje voor mij was. Dat laatste goed vermoedelijk voor de meeste vogelaars die ik daar trof. De kleintjes zaten echter redelijk op afstand, maar desalniettemin leuk om te zien en een bewijsplaatje lukte ook nog wel. Gelukkig vond ik, op een andere plek, nog een volwassen vogel die zo dichtbij zat dat hij maar net in beeld paste. Misschien had ik het liever omgekeerd gehad, maar ben toch blij met wat ik heb kunnen zien en fotograferen. En dat schijnt de sleutel voor geluk te zijn (cliché alert !): tevreden zijn met wat je wel hebt in plaats van je te focussen op wat je niet hebt.

Great Bittern | Roerdomp 
Great Bittern | Roerdomp (juv.)
Great Bittern | Roerdomp (juv.)
Great Bittern | Roerdomp
Great Bittern | Roerdomp
Great Bittern | Roerdomp

Leave a Reply

Close Menu