Tomorrow’s Bombers?

Cetti’s Warbler | Cetti’s Zanger

Als er berichten in de media verschijnen over vogels, is het helaas vaak om te melden dat het met deze of gene soort hard bergafwaarts gaat. Toch zijn er ook soorten waar het goed mee lijkt te gaan. De Cetti’s Zanger bijvoorbeeld. Vroeger (sprak oubaas grimmig 😉 ) , was je al blij wanneer je een Cetti’s Zanger hoorde.  Het was zo’n klein bruin vogeltje dat je wel kon horen (logisch, want hij heeft een enorm grote bek), maar nooit echt kon zien. Laat staan fotograferen. Soms zag je dan nog net ergens een schim verdwijnen, maar dat was het dan ook wel. Echter, sinds de ‘start’ van deze zanger in ons land, begin jaren zeventig, lijkt ‘ie niet meer te stoppen. Echt waar, die groeicurve ziet eruit als een hockeystick. Leuk ! Maar zou alleen het feit dat er steeds meer zijn, ook de verklaring zijn dat ik ze steeds vaker zie? Of is er misschien iets anders aan de hand? Zijn ze misschien inmiddels zo brutaal en zeker van hun zaak, dat ze alle schroom van zich af hebben geworpen? “Kijk ! Hier ben ik ! Het interesseert me dus echt helemaal niks meer wat je van me vindt! Boeien….”. Dat zou in elk geval verklaren waarom ze steeds vaker gewoon open-en-bloot te zien zijn. Let je even niet op, zit er opeens weer eentje pal voor je neus! Het moet niet gekker worden. Misschien worden het zelfs wel de ‘photo-bombers’ van de toekomst. Heb je eindelijke die Krekelzanger vrij in beeld? Bam ! Cetti’s recht ervoor. Wie zal het zeggen? Nou ja, het maakt de kansen op een leuke foto er in elk geval steeds groter op. Misschien volgend jaar maar eens m’n aandacht op richten ….

When you read about bird species in the media, it’s – unfortunately – often to tell that this or that species is going downhill rapidly. That said, there are also species on the rise, or so it seems. Cetti’s Warbler for example. In the past (said Boomer 😉 ), one was happy if one actually heard a Cetti’s Warbler. It was one of those little brown jobs that you may hear (which makes sense since are pretty noisy) but would never really see. Let alone photograph. Sometimes you could glimpse something bird-like disappear, but that would be all. However, since this bird ‘started’ in The Netherlands in the early seventies, they seem unstoppable. I mean, really, the growth curve looks like a field hockey stick. Great ! But would the fact that there’s more of them solely account for that fact that I see them more and more often? Or is it something else? Are they maybe so bold and sure of themselves nowadays that they have thrown off their hesitation? “Look ! Here I am ! And I don’t care a bit anymore about what you think of me!”. That would at least explain why they seem to be out in the open so much more. If you’re briefly distracted one may pop up just in front of you! It shouldn’t get any weirder. Maybe they will even turn into the photo bombers of the future. Finally that River Warbler full length in the frame? Bam ! Cetti’s just in front of it. Who will tell? Ah well, at least it enhances the chance of getting a nice image. Maybe I should focus on them next year….

Cetti’s Warbler | Cetti’s Zanger
Cetti’s Warbler | Cetti’s Zanger
Cetti’s Warbler | Cetti’s Zanger

Leave a Reply

Close Menu