Goldie H.

Goldcrest | Goudhaan(tje) (Regulus regulus)

The Dutch name for European Goldcrest is “Goudhaan”, hence the blog title. Europe’s smallest bird, measures some 8,5 cm (3.3″) in length and is a real feather-weight (5 grams, 0.17 ounce). But it is also really restless birds, busy most of the time feeding between the bushes. Yesterday, when I spent the day birding with Menno, we encountered dozens of them. Making some descent pictures was a challenge, but in the end our efforts and patience paid off. As the day itself did not render the specialties we had secretly hoped for, the Goldcrests saved or day. More or less 😉 ….

Het Goudhaantje is het kleinste vogeltje dat we kennen in Europa, met zo’n 8.5 cm in lengte en een gewicht van slechts 5 gram. Daarnaast zijn het zeer onrustige vogeltjes, altijd druk bezig met het zoeken naar voedsel tussen de struiken. Gisteren, toen ik een dagje aan het vogelen was met Menno, kwamen we er tientallen tegen. Fatsoenlijke foto’s maken was nog best een uitdaging, maar uiteindelijk betaalde onze inspanningen en geduld zich uit. Aangezien de dag zelf helaas niet die speciale soorten bracht waar we stiekem op hadden gehoopt, redden de Goudhaantjes toch wel de dag. Min of meer 😉 ….

Goldcrest | Goudhaan(tje) (Regulus regulus)
Goldcrest | Goudhaan(tje) (Regulus regulus)
Goldcrest | Goudhaan(tje) (Regulus regulus)
Goldcrest | Goudhaan(tje) (Regulus regulus)
Goldcrest | Goudhaan(tje) (Regulus regulus)

Leave a Reply

Close Menu