Harbour Homies

Ruddy Turnstone | Steenloper

This week I visited the harbour two times. All the usual suspects showed up: Purple Sandpipers, Ruddy Turnstones and Oystercatchers. Good to see the Sandpipers again, for me the first time this fall. As I was lying flat on the concrete shooting the Turnstone, suddenly an electric wheelchair showed up and the man sitting in it asked me if I was okay. Since, as he said, “one second I see you walking, the next you are lying on the ground”. Great to see someone keeping an eye on me 😉 . 

Deze week bezocht ik de haven tweemaal. Alle oude bekenden waren aanwezig: Paarse Strandlopers, Steenlopers en Scholeksters. Mooi om de Strandlopers weer te zien, voor mij de eerste keer dit najaar. Terwijl ik plat op het beton lag om de Steenloper te fotograferen, kwam er opeens een man in een scootmobiel aangereden, en de bestuurder vroeg of ik okay was. Want, zoals hij zei: “het ene moment zie ik je lopen, het volgende moment lig je op de grond”. Mooi te zien dat iemand me een beetje in de gaten houdt 😉 .

Ruddy Turnstone | Steenloper
Purple Sandpiper | Paarse Strandloper
Purple Sandpiper | Paarse Strandloper
Eurasian Oystercatcher | Scholekster
Eurasian Oystercatcher | Scholekster

Leave a Reply

Close Menu