“Hey, wait, isn’t that a…?”

Little Bittern | Woudaap
Little Bittern | Woudaap – The Netherlands, 2016

Some birds are masters in blending in with their environment. When you are not actively looking for them you probably won’t even notice that they’re there. Unless they move or call, that is. In this blog some examples of these birds, that are in themselves actually quite colorful or carry a distinct pattern. But when in their habitat it might take a while tracking them down …. 😉

Sommige vogels zijn ware meesters in het opgaan in de omgeving. Als je er niet actief naar op zoek bent, valt het je waarschijnlijk niet eens op dat ze er zijn. Tenzij ze bewegen of roepen natuurlijk. In dit blogje enkele voorbeelden van dit soort vogels. Op zichzelf zijn ze vaak best kleurrijk of duidelijk getekend. Maar als ze in hun natuurlijke habitat zitten, dan blijkt het toch wel even zoeken …. 😉

Lesser Sand-Plover \ Mongoolse Plevier
Lesser Sand-Plover | Mongoolse Plevier – Oman, 2010
Horned Lark | Strandleeuwerik
Horned Lark | Strandleeuwerik – The Netherlands, 2016
Western Rock Nuthatch | Rotsklever
Western Rock Nuthatch | Rotsklever – Greece, 2015
Peuple Heron | Purperreiger
Peuple Heron | Purperreiger – Greece, 2015

Leave a Reply

Close Menu