@ Hole # 9

Purple Swamphen | Purperkoet
Purple Swamphen | Purperkoet

One of the species I hoped to see in Portugal was the Purple Swamphen. During the first days I found some, but most of the time either far away or obscured by reeds. Since it was a first for me (at least the European equivalent) I was happy nevertheless. Alas, good photo’s seemed a no-go. Either too far, or in a messy environment with Disturbing Ducks 😉 .. (see evidence shot). Some days later however, I noticed some feeding on the green of one of the Algarve’s many golf resorts. Although the surroundings were not exactly what I had been hoping for, it gave me excellent observing and shooting opportunities nevertheless. What a cool bird, Mr Purple 🙂 !

Eén van de soorten die ik hoopte te zien in Portugal, was de Purperkoet. Gedurende de eerste dagen vond ik er enkele, maar meestentijds óf heel ver weg, óf verstopt in het riet. Aangezien het voor mij sowieso de eerste keer was dat ik ze zag (de Europese variant althans), was ik toch wel blij. Maar, helaas, goede foto’s bleven uit. Te ver, of in een rommelige omgeving met Irritante Eenden 😉 .. (zie bewijsplaatje).  Enkele dagen later echter, zag ik er opeens een paar foerageren op de ‘green’ van één van de vele golfbanen die de Algarve rijk is. Hoewel de omgeving niet precies was wat ik in gedachten had, gaf het me wel de kans om de soort uitgebreid te observeren en te fotograferen. Wat een gaaf beest, die Mr Paars 🙂 !

Purple Swamphen | Purperkoet
Purple Swamphen | Purperkoet
Purple Swamphen | Purperkoet
Purple Swamphen | Purperkoet
Purple Swamphen | Purperkoet
Purple Swamphen | Purperkoet

Leave a Reply

Close Menu