In decline……

Grey Partridge | Patrijs
Grey Partridge | Patrijs

The Grey Partridge used to be a fairly common species throughout The Netherlands. Due a combination of hunting and the change in agricultural practice, the species has been in dramatic decline over the last decades. Especially in the part of The Netherlands were I live you hardly see them anymore, so I am always happy when I find a couple. Sleeping or walking, all find with me as long as they are (still) there…..

De Patrijs was een vrij algemene vogel in Nederland. Door een combinatie van jacht en verandering van de landbouw is de soort dramatisch in aantallen afgenomen de laatste decennia. Vooral in het deel van Nederland waar ik woon, zie je ze nauwelijks nog. Dus ik ben altijd blij wanneer ik er weer een paar zie. Slapend of aan de wandel, dat maakt me niet uit, zolang ze er (nog) maar zitten…..

Leave a Reply

Close Menu