Little Magnets

Black Redstart | Zwarte Roodstaart (Phoenicurus ochruros)

Zwarte roodstaarten lijken wel kleine magneetjes. Om de één of andere reden zie ik ze meestal op, of dan toch tenminste in de buurt van, ijzer. Vooral roestige hekken en dergelijke lijken tot hun favoriete hangplekken te behoren. Geen idee waarom. Een tijdje geleden kreeg ik een tip om even te gaan kijken bij twee jonge roodstaarten. Aangekomen op de aangegeven plek zag ik ze niet zo een-twee-drie, maar zag wel een een rijtje fietsen staan en stalen afvalbakken. Daar zit flink wat ijzer in, dus daar zouden ze dan wel zitten toch? En inderdaad, vrij snel had ik ze in de smiezen. Ze foerageerden op de straat en het trottoir, maar kwam er een wandelaar of auto aan, dan vlogen ze direct weer terug naar het ijzer. Als waren ze een soort vliegende koelkastmagneten. Die laatste probeer ik overigens soms, voor de lol, vanaf een afstand tegen de koelkast te kwakken. Monsterlijke dingen. Maar dit geheel terzijde. Enfin, vreemde jongens dus, die roodstaarten…. Gooien met koelkastmagneten daarentegen? Volkomen normaal gedrag.

Black Redstarts seem to be little magnets. For some unknown reason, I mainly see them on, or at least around, iron. Especially rusty fences and the like seem to be among their favourite hangouts. A while ago a friend advised to check out two juvenile Redstarts. When I arrived at the scene, I didn’t immediately see them, but what I did notice was a bunch of parked bicycles and some steel garbage containers. Those contain quite some iron, so that would be the place to look for the birds, right? And indeed, pretty quickly I found them. They were foraging on the street and sidewalk, but every time someone came by, they immediately retreated to the iron. As if they were flying refrigerator magnets. Which I try to throw from a distance at the fridge sometimes. Just for fun. Ugly things. Anyway. Strange birds, these Redstarts… Throwing magnets at the fridge on the contrary? Perfectly normal behaviour. 

Black Redstart | Zwarte Roodstaart (Phoenicurus ochruros)
Black Redstart | Zwarte Roodstaart (Phoenicurus ochruros)
Black Redstart | Zwarte Roodstaart (Phoenicurus ochruros)
Black Redstart | Zwarte Roodstaart (Phoenicurus ochruros)
Black Redstart | Zwarte Roodstaart (Phoenicurus ochruros)
Black Redstart | Zwarte Roodstaart (Phoenicurus ochruros)

 

This Post Has One Comment

  1. Leuk geworden Hans…en goehoed verhaal erbij. Nogmaals, géén dank. 😉

    Jij trekt ook bepaalde ……..ach laat ook maar. ;-p

    Ciao en tot in het veld of bij de afvalbakken,
    Rem zonder fiets

Leave a Reply

Close Menu