Little Stilts

Black-winged Stilt chick | Steltkluut

This spring I was able to frame chicks of several species: Little Ringed Plovers, Shelducks and Oystercatchers, among others. Also, for the first time, I saw and photographed the chicks of Black-winged Stilts. From a safe distance, from the car, I witnessed this scene. When I arrived no chicks were to be seen, but after waiting a while, slowly they emerged from the colourful salicornia. Exploring the world, everything new. The parents were very alert and followed every step. Every car that passed by caused them to make alarm calls, stopping abruptly when the danger was gone. It kept me busy for quite a while as you can imagine 😉 ….

Dit voorjaar kon ik kuikens van een aantal soorten fotograferen: Kleine Plevieren, Bergeenden en Scholeksters, onder andere. Ook zag en fotografeerde ik, voor het eerst, jonge Steltkluten. Van een veilige afstand, vanuit de auto, sloeg ik dit tafereel gade. Toen ik aankwam waren er geen kleintjes te bekennen, maar na een tijdje te hebben gewacht, kwamen ze langzaam tevoorschijn uit het kleurrijke zeekraal. De wereld verkennend, alles is nieuw tenslotte. De ouders waren erg alert en volgden elk stapje. En bij elke auto die voorbij kwam sloegen ze alarm, om weer abrupt te stoppen als het gevaar geweken was. Ik heb me daar een tijdje prima vermaakt zoals je je kunt voorstellen 😉 ….

Black-winged Stilt | Steltkluut
Black-winged Stilt | Steltkluut
Black-winged Stilt | Steltkluut
Black-winged Stilt | Steltkluut
Black-winged Stilt chick | Steltkluut

Leave a Reply

Close Menu