Males with Tails

Long-tailed Duck ♂ | IJseend (Clangula hyemalis)

Online retailers can tell you a lot about the long-tail. But, birders can get excited about long tails as well, but only when in birds like ‘Pin-tailed Whydah’ or ‘Long-tailed Ducks’. And, more specifically, when it’s a male, as he has the long tail from which the species derives its name. Most Long-tails that I have seen where females, and usually quite far away for that matter. The last days however, a male has been swimming around the harbour pier, staying pretty close. Although the vertical distance to the duck is not ideal for shooting, it’s still a nice bird to watch and frame. Different light, different angles and choppy seas: it all makes for different shots. I also include a female Long-tailed Duck that I saw earlier this year. Without the tail. But with a prey, which is also nice, 😉 .

IJsverkopers kunnen je van alles vertellen over ijs. Maar ook vogelaars kunnen opgewonden raken over iets ‘ijzigs’ – bijvoorbeeld in het geval van de IJsgors of de IJsvogel. Of, zoals onlangs hier om de hoek: de IJseend. En vooral wanneer het een mannetje betreft: dat heeft namelijk die prachtig lange staartpennen waaraan het beestje in sommige andere talen zijn naam ontleent. De meeste IJseenden die ik heb gezien tot nu toe waren vrouwtjes, en dan nog eens meestal vrij ver weg. Sinds een aantal dagen zwemt er echter een mannetje bij het havenhoofd, en nog vrij dichtbij ook. Hoewel de verticale afstand tot de vogel niet ideaal is voor het maken van foto’s, blijft het een mooi beestje om te bekijken en wat plaatjes van te maken. Wisselende lichtomstandigheden, kijkrichtingen en een ‘woelige’ zee zorgden nog voor wat afwisseling. Ik doe er hier direct ook maar een vrouwtjes-IJseend bij, die ik eerder dit jaar tegenkwam. Zonder die staart dus. Maar mét een prooi, dat dan weer wel 😉 . Wie trouwens ook een enorme staart heeft? De Dominicanerwida! Maar dit geheel terzijde.

Long-tailed Duck ♂ | IJseend (Clangula hyemalis)
Long-tailed Duck ♂ | IJseend (Clangula hyemalis)
Long-tailed Duck ♂ | IJseend (Clangula hyemalis)
Long-tailed Duck ♂ | IJseend (Clangula hyemalis)
Long-tailed Duck ♂ | IJseend (Clangula hyemalis)
Long-tailed Duck ♂ | IJseend (Clangula hyemalis)
Long-tailed Duck ♀ | IJseend (Clangula hyemalis)
Pin-tailed Whydah | Dominicanerwida (Vidua macroura) – South Africa 2011

Leave a Reply

Close Menu