LRP 1

Little Ringed Plover looking at camera | Kleine Plevier kijkt naar de camera

One of the nice things about following birds over a longer period is that you can shoot in different conditions and capture different behaviours . Clouded or sunny weather, pre-breeding and post-breeding etc. Not too far from my home, I frequently visit a site were for some years Little Ringed Plovers have been breeding. When they arrived this year, I started paying them a visit every now and then again. In this blog, some of the shots I took. Recently I shot some nice images of the newborn chicks, which are due to follow soon in the LRP 2 blog …. Oh yes, did I already mention that Plovers are my favourites ? 😉

Eén van de aardige dingen wanneer je vogels over een langere tijd kunt volgen, is dat je ze in verschillende omstandigheden en met verschillend gedrag kunt fotograferen. Met bewolkt of zonnig weer, voor of na het broeden etc. Niet al te ver van mijn huis, bezoek ik regelmatig een plek waar al een aantal jaren Kleine Plevieren broeden. Toen ze dit jaar weer terug waren van hun wintergebied, begon ik ze weer met enige regelmaat te bezoeken. In dit blog enkele van de foto’s die ik maakte. Onlangs maakte ik ook leuke foto’s van de pasgeboren kuikens, die ik binnenkort zal laten zien in het LRP 2 blog…. Oh ja, had ik al gezegd dat ik gek ben op Plevieren ? 😉 

Little Ringed Plover being impressive | Kleine Plevier maakt indruk
Little Ringed Plover threatening | Kleine Plevier dreigt
Little Ringed Plover breeding | Kleine Plevier broedt
Little Ringed Plover contemplating | Kleine Plevier mijmert
Little Ringed Plover shaking out | Kleine Plevier schudt zich uit

Leave a Reply

Close Menu