Of Herons and Horses

Konik | Konikspaard

A Konik is a small, semi-feral horse, originating in Poland and not uncommon in The Netherlands nowadays. They have been introduced here and are frequently found in nature reserves with the aim of grazing and hence serve a natural keepers of the landscape. During one of my walks in the dunes, I found some grazing alongside a small pond. A Grey Heron was following them, chasing for food. It reminded me of Cattle Egrets. Interesting behavior to see, and all in all a calm and peaceful scene. For me the proof, that you never know what to find when venturing out with the camera…

Konikspaarden zijn kleine, halfwilde paarden die oorspronkelijk uit Polen komen, maar inmiddels geen ongewone verschijning zijn in Nederland. Ze zijn hier geïntroduceerd en je komt ze tegen in de diverse natuurgebieden voor begrazing, en daarmee functioneren ze als een soort van natuurlijke landschap-beheerders.  Tijdens één van mijn wandelingen in de duinen kwam ik er een aantal tegen, die graasden aan een kleine poeltje. Een Blauwe Reiger volgde ze op de voet, op zoek naar voedsel. Het gedrag deed me denken aan Koereigers. Aardig om te zien, en dat alles in een rustige en vredige omgeving. Voor mij maar weer eens het bewijs dat je nooit weet wat je tegen gaat komen wanneer je met de camera op pad gaat…

Konik | Konikspaard
Grey Heron | Blauwe Reiger
Konik | Konikspaard

Leave a Reply

Close Menu