On Dikes

Sandwich Tern | Grote Stern (Sterna sandvicensis)

Nederland kent veel dijken, om het water buiten te houden. Althans zo gaat het verhaal. Ze hebben echter nóg een functie, en die is een stuk minder bekend bij het grote publiek. Kijk, vogels vliegen – dat maakt ze redelijk uniek. Dat gedrag wil je natuurlijk vastleggen, alleen het probleem is dat ze dat vliegen in de lucht doen. En een vogel tegen de lucht ziet er meestal niet echt interessant uit. Een bewolkte lucht, dat gaat nog wel, misschien. Maar een strakblauwe lucht? Yek! Zie er niet uit. En daar komt de dijk dus om te hoek kijken. Want als de vogels maar laag genoeg vliegen, en de dijk is hoog genoeg, dan fungeert hij als prima plek om vogels tegen een andere achtergrond dan de lucht te fotograferen. In het geval van deze Grote Stern: boerderijen, boerenland, een rijtje bomen of de zee. Een beetje afhankelijk van welke kant je op kijkt. Topuitvinding dus, die dijken ! Kunnen we er niet genoeg van hebben….

The Netherlands has many dikes, to keep the water out. Or so the story goes. They do have another function though, one that is much less known among the general public. You know, birds can fly – which makes them pretty unique. Of course you want to capture that behaviour, the problem is however that they do their flying in the sky. And a bird against the sky normally doesn’t make for an attractive image. A clouded sky still could work, maybe. But a clear blue sky? Yek!  Looks like shit. And that’s where the dike comes in. Since as long as the birds fly low enough, and the dike is high enough it makes for a great spot to shoot birds against a different background than just the sky. In the case of this Sandwich Tern: farmhouses, farmland, some trees or the sea. Depending on which way you look. So, excellent invention, those dikes ! Can’t have enough of those….

Sandwich Tern | Grote Stern (Sterna sandvicensis)
Sandwich Tern | Grote Stern (Sterna sandvicensis)
Sandwich Tern | Grote Stern (Sterna sandvicensis)
Sandwich Tern | Grote Stern (Sterna sandvicensis)

Leave a Reply

Close Menu