Parental Chores

Eurasian Sparrowhawk | Sperwer
Eurasian Sparrowhawk ♀ | Sperwer

As written earlier, the Sparrow-hawks in ‘my’ forest had three young this year. Even if by now they have left the nest and can fly around by themselves, I always have the impression that the parents keep an eye out for them to check if all is well. Last week, when I visited the site for the last time, I found the female sitting on her usual branch. A bit further I found one of the young. The other ones as well as the male I haven’t seen since. Ah well, that’s how things go ….

Zoals ik al eerder schreef, hadden de Sperwers in ‘mijn’ bos drie jongen dit jaar. Hoewel ze het nest inmiddels hebben verlaten en zelf kunnen rondvliegen, heb ik altijd het idee dat de ouders nog een tijdje blijven hangen om de boel in de gaten te houden en te kijken of alles wel goed gaat. Vorige week, toen ik de plek voor het laatst bezocht, vond ik het vrouwtje op één van haar gebruikelijke takken. Een eindje verder vond ik één van de jongen. De andere en het mannetje heb ik niet meer gezien. Nou ja, zo gaan die dingen nu eenmaal ….

Eurasian Sparrowhawk | Sperwer
Eurasian Sparrowhawk juv. | Sperwer
Eurasian Sparrowhawk | Sperwer
Eurasian Sparrowhawk juv. | Sperwer

Leave a Reply

Close Menu