Perdix Perdix

Grey Partridge | Patrijs
Grey Partridge | Patrijs

Grey Partridges tend to dwell on messy grounds. In our area, these habitats have almost completely disappeared though. Best chances nowadays are at construction sites, especially those that are not worked on for some years. Typically land adjacent to a recently developed urban area, where the future plots are not sold yet. Anyway, when passing such areas I always keep an eye open for Partridges. Not easy to spot, it’s always hard to tell whether there’s simply none around, or that I simply overlooked them. Recently I visited a place I know as pretty reliable, and indeed within minutes I found some. The sun was shining, making for harsh reflections on the light grasses, so I was happy as the clouds came in, making for some soft toned images of this threatened species ….

Patrijzen wonen vaak op rommelige landjes. In mijn omgeving zijn deze habitats echter vrijwel compleet verdwenen. De grootste kans heb je vandaag de dag op bouwterreinen, bij voorkeur die waar al een aantal jaren niks gebeurt. Typisch dus die gebieden die naast recent ontwikkelde wijken liggen, maar waarvan de grond nog niet verkocht is en wel braak ligt. Dus kijk ik, als ik langs zulke gebieden kom, altijd uit naar Patrijzen. Omdat ze lastig zijn te zien, is het altijd de vraag of ze er inderdaad niet zitten of dat ik ze simpelweg over het hoofd heb gezien. Onlangs bezocht ik een gebiedje dat een redelijk garantie op deze vogels biedt, en inderdaad vond ik er een aantal – al binnen een paar minuten. De zon scheen, en dat zorgde voor nogal harde reflecties op de lichte begroeiing. Dus ik was blij toen er uiteindelijk wat wolken voor de zon kwamen, en wat zachtere opnames mogelijk maakte van deze bedreigde soort ….

Grey Partridge | Patrijs
Grey Partridge | Patrijs
Grey Partridge | Patrijs
Grey Partridge | Patrijs
Grey Partridge | Patrijs
Grey Partridge | Patrijs
Grey Partridge | Patrijs
Grey Partridge | Patrijs

Leave a Reply

Close Menu