Playing in the Woods

Bosanemoon | Wood Anemone
Bosanemoon | Wood Anemone

In the forest close-by we can see small changes everyday this time of year. Right now large parts of the forest are carpeted with ‘Wood Anemones’ (Anemone nemorosa) – creating a nice and delicate pattern. For some reason I am always tempted to experiment a little with the lines and patterns in such settings…. 😉

In het bos hier vlakbij kun je in deze tijd van het jaar dagelijks de kleine veranderingen zien. Momenteel zijn steeds grotere delen van bodem bedekt met Bosanemonen (Anemone nemorosa) – en dat zorgt voor een mooi en fijn patroon tussen de bomen. Om de een andere reden ben ik altijd geneigd in dit soort omstandigheden wat te gaan experimenteren met lijnen en patronen… 😉

Bosanemoon | Wood Anemone
Bosanemoon | Wood Anemone

Leave a Reply

Close Menu