Poor Planning

Little Ringed Plover | Kleine Plevier (Charadrius dubius)

Kleine Plevieren hebben de neiging om te nestelen op een steenachtige ondergrond. Je ziet ze daarom vaak op braakliggend terrein, of grond die al een tijdje bouwrijp gemaakt is, maar waar nog weinig gebeurt. Maar ook in natuur- en recreatiegebieden met de juiste omstandigheden duiken ze op. Dat wordt echter een beetje lastig wanneer het om waterrijke gebieden gaat, waar wandelpaden van grind doorheen kronkelen. Want dan hebben ze namelijk de neiging hun eieren gewoon op het wandelpad te leggen. Zijn ze nou helemaal van het padje? Nou nee, want juist die paden vormen in zo’n gebied de aantrekkelijkste ondergrond: harde grond met kleine steentjes, waar hun eieren geheel in opgaan. Bij de doorgaande paden waar veel wordt gerecreëerd, is het risico meestal nog wel te overzien. Vaak hebben ze dan wel tijdig door het bij nader inzien toch niet zo’n heel handige plek is. Lastiger is het echter bij de wat minder bezochte of doodlopende paden. Daar komt soms een hele dag niemand, en dan is een ei snel gelegd. Maar loopt er vervolgens wél iemand het pad in, dan is er natuurlijk paniek. En kans op platgetrapte nesten. Afsluiten van deze delen in het broedseizoen lijkt daarom de enige oplossing. Misschien jammer voor de recreant, maar een stuk rustiger voor de plevier. Hier in de buurt is zo’n gebied. Over afsluiting van de bewuste stukken schijnt te worden gesproken, zo hoorde ik. Maar recreatie en ‘natuur’ bestaan er volgens het bestemmingsplan naast elkaar. We zullen dus moeten afwachten wie er aan het langste eind trekt. Tot die tijd moeten we de bewuste paden daarom in ieder geval zelf maar zoveel mogelijk mijden …. (de foto’s zijn gemaakt vanaf de doorgaande wandelpaden).

Little Ringed Plovers tend to build their nests on stoney surfaces. That’s why you see them frequently at construction sites, or on sites that have been prepared for building but where nothing happened since. But, also in nature- and recreation areas with the right conditions they show up. This becomes slightly problematic when the area consists mainly of water, with only some gravel walkways meandering around the waters. Since in these conditions they have the tendency to lay their eggs on the walkway. Have they gone berserk? Not really, as these paths make for the best surface in the area: hard soil with little pebbles on top, which make for perfect camouflage for the eggs. If it’s a main path where a lot of people pass, the risk is not too big. More often than not the birds realise in time that this may not be the perfect spot after all. It becomes more of a problem with the less frequented or dead-end paths. Sometimes no-one shows up there for a full day, and then it’s easy to plant one’s eggs. But if someone comes by, of course there’s panic. And the risk of trampled nests. Closing these particular paths during the breeding season seems the only solution. Maybe not so nice for recreational use, but much more quiet for the plovers. In the area we have such a site. There’s some rumours about closing off parts of it. But, recreational use and ‘nature’ go side by  side here. We’ll see who wins. Until that time it seems best to avoid these paths as much as we can …. (these images have been made from the ‘main’ paths).

Little Ringed Plover | Kleine Plevier (Charadrius dubius)
Little Ringed Plover | Kleine Plevier (Charadrius dubius)
Little Ringed Plover | Kleine Plevier (Charadrius dubius)
Little Ringed Plover | Kleine Plevier (Charadrius dubius)
Little Ringed Plover | Kleine Plevier (Charadrius dubius)
Little Ringed Plover | Kleine Plevier (Charadrius dubius)
Little Ringed Plover | Kleine Plevier (Charadrius dubius)
Little Ringed Plover | Kleine Plevier (Charadrius dubius)

This Post Has 8 Comments

 1. Goed verhaal Hans, ik heb dit zelfde meegemaakt en ik denk dat je duidt op de N3MP. Daar heb ik dit nl ook meegemaakt. Het zou mooi zijn als tijdens de broedtijd er delen afgesloten worden. Dit scheelt een hoop vogelleed . Hopelijk komt het daar nog van voor de N3MP.

  1. Dank en laten we daar maar op hopen inderdaad! Groet, Hans

 2. Mooie foto’s en duidelijk verhaal. Snel doodlopende paden dichtgooien tijdens broedseizoen….

  Gr,
  Remco

  1. Thanks. Ja, van mij mag het ! Groet, Hans

 3. Prachtige foto’s die aantonen dat we deze schoonheid moeten beschermen.

  1. Dankjewel Henk. Het laatste nieuws is dat er linten en waarschuwingsbordjes zullen worden geplaatst op de betreffende zijpaden, hopelijk helpt dit en gebeurt dit volgend jaar eerder. Groet, Hans

   1. Groet Henk

   2. Top (emoticon viel weg)

Leave a Reply

Close Menu