QAnot?

Red Knot | Kanoet (Calidris canutus)

To Knot or not to Knot? That was the question last Saturday. I had already heard, through Remco, that two Red Knots had shown themselves pretty nicely in the morning at the coast. But when D. and I decided to get some fresh air by the end of the day, I didn’t expect them to be around anymore. It was a beautiful afternoon and the place is usually pretty crowded then, especially on weekends. Nevertheless, I brought my camera. Just in case. First we saw nothing, but to my surprise – on our way back to the car – I suddenly saw them. Not shy at all, they were running around on the pier, and feeding from, and bathing in, a shallow pool of water, that was left behind by the morning rain. This would make for nice images, I figured! So, immediately I laid myself on the ground (and in the water) and was able to shoot for some ten minutes. I was a little tricky as they stayed close to the concrete borders (see last shot), which I didn’t want as a background. But, by laying close to the border myself I managed to leave it out nicely in most images. As said, they were not shy at all, but when some runners came too close that proved too much, even for these two brave birds, and they flew off. So, the initial question was answered with a big “yes” ūüėČ .

Kanoet of Kaniet? Dat was de vraag afgelopen zaterdag. Ik had al gehoord, via Remco, dat er twee Kanoeten waren die zich die morgen goed hadden laten zien aan de kust. Maar toen D. en ik daar einde van de dag even een frisse neus wilden gaan halen, verwachtte ik eigenlijk niet dat ze er nog zouden zitten. Het was namelijk een prachtige middag en in het weekend is het dan meestal nogal druk daar. Desondanks nam ik wel de camera mee. Je weet natuurlijk maar nooit. Aanvankelijk zagen we niks, maar op de terugweg naar de auto zag ik ze opeens, tot mijn verrassing. Totaal niet bang renden ze rond over het havenhoofd, en foerageerden en badderden wat in een plasje regenwater van die ochtend. Dat konden nog wel eens leuke plaatjes worden! Dus ging ik direct plat op de grond (en in het water) en kon zo een minuut of tien foto’s maken. Het was nog wel even lastig, omdat ze dicht langs de betonnen rand bleven (zie laatste foto), en die wilde ik niet als achtergrond. Maar door er zelf dicht tegenaan te gaan liggen kon ik deze in de meeste foto’s netjes buiten beeld houden. Zoals gezegd waren ze allerminst schuw, maar toen er wat hardlopers te dicht langs kwamen, werd het zelfs deze twee dappere vogels te gortig en vlogen ze uit beeld. De aanvankelijke vraag was in elk geval beantwoord: Kanoet !

Red Knot | Kanoet (Calidris canutus)
Red Knot | Kanoet (Calidris canutus)
Red Knot | Kanoet (Calidris canutus)
Red Knot | Kanoet (Calidris canutus)
Red Knot | Kanoet (Calidris canutus)
Red Knot | Kanoet (Calidris canutus)
Red Knot | Kanoet (Calidris canutus)
Red Knot | Kanoet (Calidris canutus)
Red Knot | Kanoet (Calidris canutus)

Leave a Reply

Close Menu