Raising a little Rebel

Eurasian Oystercatcher juv.| Scholekster
Eurasian Oystercatcher juv.| Scholekster

The Eurasian Oystercatchers that have been breeding on the flat roof of our neighbors, have a child ! The chick is almost ‘finished’, but still being fed by the parents. The modus operandi looks as if one parent is watching for any danger, while the other is digging for food. The little one is running around like crazy. The parents don’t seem to have any control whatsoever. Sometimes it sits on the lawn, then on the sidewalk again. Every time it has to cross the street, so I keep my fingers crossed that no accident will happen, Although it already is able to fly, it tends towards running when any danger (people, dogs, cars) is present. And this way ended up on our front porch as well for a moment 😉

De Scholeksters die hebben gebroed op het platte dak van de buren, lijken een kind te hebben ! Het jong is bijna ‘af’, maar wordt nog gevoerd door de ouders. De modus operandi lijkt te zijn dat één van de ouders op wacht staat, terwijl de ander graaft naar voedsel. Het jong rent ondertussen als een gek van hot naar her. De ouders lijken totaal geen controle te hebben. Soms zit ‘ie op het gras, dan weer op de stoep. Elke keer moet hij daarvoor de straat oversteken, dus ik hou mijn hart vast – als er maar geen ongelukken gebeuren. Hoewel hij al lijkt te kunnen vliegen, neigt ‘ie namelijk elke keer naar wegrennen als er gevaar dreigt (mensen, honden, auto’s). Zo rende hij zelfs ons ‘bordes’ even op 😉

photocrati gallery

Eurasian Oystercatcher juv.| Scholekster
Eurasian Oystercatcher juv.| Scholekster

Leave a Reply

Close Menu