Red-backed Shrike

Red-backed Shrike | Grauwe Klauwier
Red-backed Shrike | Grauwe Klauwier

Red-backed Shrikes are not common in the part of The Netherlands where I live. So when one shows up, it’s always worth checking out. The bird I visited yesterday was a adult male and was found in a small town called Noordwijk, on a patch of unused land. It could be watched from several sides, framing it however proved to be not really easy. First because of the fact that part of the land is private property, second because from most angles one has houses for a background. Still, I was able to take some long distance shots, which after serious cropping made for some okay ID shots 😉 ….

Grauwe Klauwieren zijn nogal dun gezaaid in het deel van Nederland waar ik woon. Dus als er eentje is gezien, ga ik meestal wel even kijken. De vogel die ik gisteren bezocht, was een volwassen man en werd gevonden in Noordwijk, op een stukje braakliggend terrein. Hij was te zien vanaf diverse kanten, maar fotograferen was nog niet zo gemakkelijk. Ten eerste omdat een deel van het land privé grond is (en je er dus niet op kan), ten tweede omdat je vanaf de meeste kanten huizen als achtergrond hebt. Toch wist ik een aantal ‘veraf’ beelden te maken, die na behoorlijk croppen nog wel acceptabele bewijsplaatjes opleverden 😉 ….

Red-backed Shrike | Grauwe Klauwier
Red-backed Shrike | Grauwe Klauwier
Red-backed Shrike | Grauwe Klauwier
Red-backed Shrike | Grauwe Klauwier

Leave a Reply

Close Menu