Ruddy Duck

Ruddy Duck splashing around
Ruddy Duck splashing around

The Ruddy Duck (Rosse Stekelstaart) is currently outlawed. The species originates in the Northern Americas and has been introduced in Great Britain. The population have spread over Europe since then, but has become a ‘conservation problem’ now since is has hybridized with the spanish and rare White-headed Duck.  The latter seems to be threatened for it’s existence. Other European countries have already intensified the hunt for Ruddy Ducks and The Netherlands officially started last january. Luckily I found a couple that was still alive and kicking……

De Rosse Stekelstaart is vogelvrij verklaard. De soort komt van oorsprong uit Noord-Amerika. Na de introductie in Groot-Britannië, heeft een ‘verwilderde’ populatie zich verspreid over Europa. Daar is de soort gaan kruisen met de zeldzame (Spaanse) Witkopeend, die hierdoor nu in zijn voorbestaan wordt bedreigd. Andere landen hebben reeds intensief op de Stekelstaart gejaagd, Nederland is hiermee volgens het Ministerie van Economische Zaken afgelopen januari mee begonnen. Gelukkig trof ik nog een gezond paartje….

photocrati gallery

Leave a Reply

Close Menu