Ruddy T.

Ruddy Turnstone | Steenloper

This time of year is the right time for meeting up with some old friends. Breeding along the northern shore lines, Ruddy Turnstones winter along ours. So, when visiting our coasts and harbours during fall and winter they are usually to be seen. By now the first however already return or have a stop over before heading further south. Still a bit of their summer plumage visible, they are nice subjects to frame. Herewith some shots from earlier this week.

In deze tijd van het jaar kom je weer oude bekenden tegen. Steenlopers broeden langs de noordelijke kusten, en overwinteren onder meer langs de onze. Je ziet ze normaalgesproken dus wanneer je in de herfst en winter onze kusten en havens bezoekt. Inmiddels zijn de eersten echter al weer terug, of hebben en rustpauze alvorens nog verder zuidelijk te trekken. Met nog een deel van hun zomerkleed zichtbaar, zijn het dankbare onderwerpen om te fotograferen. In dit blog wat plaatjes van eerder deze week.

Ruddy Turnstone | Steenloper
Ruddy Turnstone | Steenloper

Leave a Reply

Close Menu